Pham The Hung

Tháng Năm 22, 2008

Entry for May 22, 2008 – Cứ gọi là

Filed under: Yahoo 360 — phamthehung @ 9:05 chiều
Gật gù 1
Gật gù 2
Advertisements

Tháng Năm 20, 2008

Entry for May 20, 2008 – Mờ và ảo

Filed under: Yahoo 360 — phamthehung @ 10:01 chiều

Mờ và ảo

Entry for May 20, 2008 – Anh em họ

Filed under: Yahoo 360 — phamthehung @ 10:00 chiều

Anh em họ

Tháng Năm 18, 2008

Entry for May 18, 2008 – Hai bố con Cún

Filed under: Yahoo 360 — phamthehung @ 7:19 sáng

Mấy hôm nữa bố đi cắt quả tóc giống Cún cho đồng bộ

Tháng Năm 12, 2008

Entry for May 12, 2008 – Qua bến đò quan

Filed under: Yahoo 360 — phamthehung @ 11:19 chiều

Ảnh này xin của chú Vũ dịp 30/4-01/5 hai anh em về quê

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.